Budowa domu to spełnienie marzeń – trudno jednak zbudować dom na niepewnym gruncie. Posadowienie domu na gruntach słabonośnych może skutkować pojawieniem się spękań i osiadaniem jednej części budynku a w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić do katastrofy budowlanej. Woda gruntowa występująca w poziomie posadowienia domu może oddziaływać agresywnie w stosunku do betonu a idąc dalej, może w dłuższym czasie doprowadzić do pojawienia się wody w piwnicy. 

Do każdej inwestycji podchodzimy indywidualnie – zakres badań planujemy dla danego obiektu budowlanego w zależności od kilku czynników: powierzchnia zabudowy, podpiwniczenie budynku, liczba kondygnacji, morfologia terenu, złożoność warunków gruntowych.

Na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych określamy skomplikowanie warunków gruntowych, które razem z uwzględnieniem konstrukcji obiektu budowlanego pozwalają określić odpowiednią kategorię geotechniczną obiektu. Wyniki badań przedstawiamy w postaci opinii geotechnicznej oraz dodatkowo dokumentacji badań podłoża budowlanego i/lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, jeżeli jest to wymagane. Dodatkowo dla drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowujemy projekt geotechniczny.