Firma GEOSIM oferuje wykonanie badań geologicznych w celu określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego Państwa inwestycji. Wszystkie badania wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. W tym celu określana jest odpowiednia kategoria geotechniczna obiektu oraz na podstawie badań geologicznych, określane są warunki gruntowe w zależności od ich skomplikowania.

Podstawowy zakres badań geotechnicznych obejmuje wykonanie wierceń geologicznych w celu rozpoznania rodzaju gruntu pod względem litologicznym i określenia stopnia plastyczności IL gruntów spoistych (drobnoziarnistych). W przypadku występowania w podłożu piasków dodatkowo wykonujemy sondowania dynamiczne w celu określenia ich stopnia zagęszczenia ID

Wyniki badań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. przedstawiane są w formie: 

  • opinii geotechnicznej
  • dokumentacji badań podłoża budowlanego
  • dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

W ramach badań geotechnicznych wykonujemy:

  • wiercenia ręczne do głębokości 6,0m p.p.t. oraz wiercenia mechaniczne do głębokości 25,0m p.p.t.,
  • sondowania dynamiczne DPL (SD-10), DPM (SD-30), DPH (SD-50), DPSH (SD-63,5),
  • sondowania statyczne CPT, CPTU, SCPTU.

Nasza oferta kierowana jest nie tylko dla klientów indywidualnych, ale także do inwestorów, deweloperów, projektantów i architektów, firm budowlanych i wykonawczych, które na etapie projektowania i/lub wykonywania inwestycji chcą skorzystać z pomocy wiedzy i obsługi geotechnicznej.